Reflection

Sino ang baliw? by Kuh Ledesma

" ... sa kanyang kilos at galaw tayo ay naaaliw, sa atin mga mata isa lamang siyang baliw, ngunit kung tayo ay hahatulan sabay, sa mata ng may Kapal siya'y higit na banal...

(chorus) sino ang dakila? sino ang tunay na baliw? sinong mapalad? sinong tumatawag ng habag? yun bang sinilang na ang pagiisip ay di lubos? or husto sa isip ngunit sa pag-ibig ay kapos? ... "

Its a day of reflection for me... and this song is just the right one....

1 comments:

suze said...

hi fave fwen,

ang mga baliw..... tama ka, sadyang mahirapan malaman kung sino ba talaga ang mga tunay na baliw sa paligid natin....