Tornado Pictures

I received this in my inbox and was awe by the beauty of nature captured by this unknown photographer during a tornado.

The subject said:


"Photos of Fergus, Orangeville, ON
Fri 8/19 Tornado and Rain Storm"


More pictures here

8 comments:

ANALYSE said...

wow, galing naman ng mga kuha..hey, have a nice week ahead!

Agring said...

Kayo ba kumuha ng pics Jo. Malapit kami sa Fergus 15 minutes drive.

JO said...

You too Analyse.

Hi Agring, nope, I'm NOT the photographer. I wish I was.

atoy said...

Bakit kaya may mga bagay na kay gandang tingnan ngunit sa katotohanan ang dala nito ay kapahamakan at pagdudusa. Kahit anong ganda ng pagkakuha ng litratong iyan pag ikaw ay dinaan ng buhawing iyan tiyak na bahay mo at anumang bagay na madaanan niyan ay kanyang sisirain at pipinsalain.
May mga bagay at tao sigurong sa larawan lang maganda ngunit balatkayo lamang ng tunay niyang maitim na katotohanan at kalooban.Kung baga sugar coated lamang ngunit lasa pala ay nakakasuka. Mas magaling pa siguro yong labas na kaagad ang kapangitan sapagkat wala kang sobrang expectation at walang pagbabalatkayo.

Bless said...

Hi Jo! ganda ng kuha..pero nakatakot tingnan..talagang nagngangalit ang kalangitan....

Denny said...

Simply amazing... so beautiful!

JO said...

Hi Atoy, I was going to write something about the pictures, but I just can't seem to find the right words... kaya tumpak na tumpak ang sinabi mo, that's the same message that I wanted to convey. Thanks for making it easier for me! :-)

Hi Bless.

Hi Denny, thanks for stopping by.

fennymun said...

Hi Jo,

Beyond words - simply stunned by the awesome nature!

Fenny